نوشته‌ها

جراح بینی در ساری

جراح بینی بابل

جراح بینی بابل جراح بینی بابل: متاسفانه با وجود پزشکان بسیار زیاد در حوزه جراحی از جمله جراحی بینی استخوانی در بابل و در ایران بسیاری از این پزشکان تازه کار و تجربه بسیار پایینی برخوردار هستند. معمولا اکثر کسانی که قصد انجام جراحی زیبایی ب…