نوشته‌ها

جراح خوب بینی در کرج

جراحی بینی در کرج

جراحی بینی در کرج جراحی بینی در کرج عبارت است از جراحی تغییر شکل بینی. انگیزه‌ی انجام این جراحی می‌ تواند تغییر ظاهر بینی، بهبود تنفس یا هر دو باشد. قسمت بالایی ساختمان بینی از استخوان و قسمت پایینی آن از غضروف تشکیل شده است. با جراحی بینی د…