کلینیک جراحی زیبایی ایران

جشنواره عمل پروتز سینه

  • حجم دادن به سینه
  • لیفت سینه با پروتز
  • برجسته سازی سینه
  • پروتز سینه گرد و اشکی(آناتومیک)
  • انجام عمل پروتز با برندهای منتور، پلی تک، ناگور، موتیوا و آریون
  • تزریق چربی به سینه
  • پروتز باسن
قیمت پروتز سینه