تأثیر بینی در زیبایی صورت

تأثیر بینی در زیبایی صورت تأثیر بینی در زیبایی صورت این است که بینی مرکز صورت است و زیبایی و نقص های آن جلب توجه بسیار زیادی می کند.بینی با سایر اعضای صورت ارتباط  و هماهنگی زیادی دارد.       تاثیر بینی در زیبایی صورت: زمانی که بینی زیباتر می شود،تاثیر چشمگیری در زیبایی … ادامه خواندن تأثیر بینی در زیبایی صورت